Start Oferta Dla młodzieży Test gimnazjalny
Test gimnazjalny
TEST GIMNAZJALNY - JĘZYK ANGIELSKI

To kurs języka angielskiego skierowany do gimnazjalistów  przystępujących do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego. Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego prowadzone są w 5 - 9cio osobowych grupach lub na życzenie klienta – w trybie indywidualnym.

 

Test gimnazjalny. Język angielski: 2 spotkania w tygodniu, 1,5h każde

 

Dodatkowo nasi studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy. Zgodnie z naszą tradycją, w każdy piątek nasi kursanci mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnym projekcie „Fridays for free!”: Britain History and Culture – na których rodowity londyńczyk przybliży historię, kulturę i obyczaje brytyjczyków.


Co zawiera kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego?

 

Do umiejętności szczególnie ważnych i przydatnych w życiu należy znajomość języka obcego nowożytnego. Stąd od roku szkolnego 2008/2009 wprowadzono trzecią część egzaminu gimnazjalnego. Zestaw egzaminacyjny składa się z różnego rodzaju zadań testowych. Kolejne części egzaminu sprawdzają umiejętności gramatyczne ucznia, rozumienia tekstu słuchanego oraz sprawnego reagowania językowego związanego z zamieszczonymi w zestawie egzaminacyjnym tekstami lub materiałem ikonograficznym.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów III klasy gimnazjum, przystępujących do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. Spotkania mają charakter powtórzeniowy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień występujących na egzaminie. Starannie opracowany program daje słuchaczom szanse na uporządkowanie swoich wiadomości i uzupełnienie w nich ewentualnych braków. Przygotowany materiał leksykalny obejmuje wszystkie pola tematycznych zgodnie z wymogami programowymi MEN. Na zajęciach kursanci rozwiązują szereg ćwiczeń na rozumienie tekstu słuchanego, jak i zadań na rozumienie tekstu czytanego. Podczas spotkań ćwiczymy również reakcje językowe na określone w wymaganiach egzaminacyjnych konteksty sytuacyjne.

W przyjaznej atmosferze wraz z rówieśnikami:

  • poznasz strukturę egzaminu i nauczysz się strategii egzaminacyjnych
  • powtórzysz słownictwo z zakresu gimnazjum - nie tylko w formie tradycyjnych ćwiczeń, ale i licznych konwersacji
  • powtórzysz gramatykę z zakresu gimnazjum
  • poćwiczysz czytanie ze zrozumieniem, a wybrane przez nas teksty na pewno Cię zainteresują
  • na podstawie autentycznych nagrań nauczysz się reagować na to, co słyszysz
  • poćwiczysz  pisanie różnorodnych form wypowiedzi występujących na egzaminie.

 

TEST GIMNAZJALNY - JĘZYK NIEMIECKI

 

To kurs języka niemieckiego skierowany do gimnazjalistów  przystępujących do egzaminu gimnazjalnego z j. niemieckiego. Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego prowadzone są w 5 - 9cio osobowych grupach lub na życzenie klienta – w trybie indywidualnym.

Test gimnazjalny. Język niemiecki: 2 spotkania w tygodniu, 1,5h każde

 

Dodatkowo nasi studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy.

Co zawiera kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego?


Dzięki tematycznemu układowi powtórek, praca na lekcji jest bardzo uporządkowana, co pomaga uczniom zredukować stres w okresie przedegzaminacyjnym. Liczne wskazówki, jak przygotować się do egzaminu, wyrabiają u uczniów właściwe nawyki i strategie.  Przykładowe zestawy egzaminacyjne rozwiązywane na zajęciach umożliwiają uczniom monitorowanie własnych postępów w nauce, dzięki czemu powtórki stają się bardziej dynamiczne i motywujące dla uczniów.
Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego zapewnia  opanowanie wszystkich umiejętności językowych i egzaminacyjnych potrzebnych do uzyskania jak najlepszego wyniku. Tematyczna część kursu ćwiczy znajomość języka według standardów wymagań do trzech części egzaminu, w kontekście wszystkich 15 tematów egzaminacyjnych. Zadania opracowano w taki sposób, aby w jednym zadaniu ćwiczyć tylko jeden standard, co umożliwia skuteczne opanowanie i utrwalenie wymaganego materiału przez uczniów. Ta część zapewnia także solidną powtórkę podstawowego słownictwa, którego znajomością uczniowie powinni się wykazać we wszystkich częściach egzaminu.  Gramatyczna część kursu zapewnia uczniom odpowiednie wsparcie w opanowaniu struktur gramatycznych, których znajomość nie jest bezpośrednio testowana na egzaminie, ale ich rozpoznawanie i poprawne użycie jest pomocne we wszystkich częściach egzaminu.

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook