Matura

To kurs języka angielskiego skierowany do przyszłych maturzystów przystępujących do matury podstawowej, jak i rozszerzonej. Kursy przygotowujące do nowej matury z języka angielskiego prowadzone są w 5 - 9cio osobowych grupach lub na życzenie klienta – w trybie indywidualnym.
Kurs na poziomie zaawansowanym przygotowuje jednocześnie do zdania międzynarodowego egzaminu TOEFL w środowisku akademickim, do którego nie tylko Państwa przygotujemy, ale jako akredytowany ośrodek egzaminacyjny – także przeprowadzimy. Certyfikat TOEFL pomoże dostać Ci się na wymarzoną uczelnię!

Matura. Język angielski: 2 spotkania w tygodniu, 1,5h każde

 

Dodatkowo nasi studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy. Zgodnie z naszą tradycją, w każdy piątek nasi kursanci mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnym projekcie „Fridays for free!”:

 1. Britain History and Culture – na których rodowity londyńczyk przybliży historię, kulturę i obyczaje brytyjczyków.
 2. Controversial subject – swobodne konwersacje, poruszające kontrowersyjne tematy życia społecznego, ekonomicznego i politycznego z wykorzystaniem aktualnych informacji zawartych w mediach anglojęzycznych.


Co zawiera kurs przygotowujący do matury z j. angielskiego?

Kurs przygotowujący do matury umożliwia uczniom gruntowną powtórkę materiału gramatycznego i leksykalnego wraz z uzupełnieniem braków wiedzy oraz opanowanie wszelkich typów zadań egzaminacyjnych.
Podział dydaktyczny szkolenia:

 • część tematyczna kursu składa się z 14 rozdziałów oraz 4 ciekawych lekcji kulturowych, które obejmują słownictwo z zakresu 15 tematów maturalnych. Liczne i zróżnicowane ćwiczenia systematycznie rozwijają wszystkie sprawności językowe.
 • część referencyjna to niezbędna pomoc dla uczniów przygotowujących się do matury: opis egzaminu, bank funkcji językowych, strategie egzaminacyjne wraz z doskonalącymi je ćwiczeniami oraz wzory tekstów użytkowych do wypowiedzi pisemnej.
 • część gramatyczna obejmuje gruntowne powtórzenie i utrwalenie znajomości struktur gramatycznych. Ćwiczenia na mówienie pokazują, jak dana struktura gramatyczna powinna być wykorzystana na egzaminie ustnym przy danym typie zadania.

Na zajęciach w zależności od stopnia zaawansowania analizowane są odpowiednie części egzaminu dojrzałości oraz omawiane wszelkie zadania, które mogą spotkać przyszłego maturzystę np. uzyskiwanie i udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie czy sporządzenie krótkiego lub dłuższego tekstu użytkowego np. notatki, listu, rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno - gramatycznych. Podczas zajęć lektor cały czas służy radą i pomaga w zrozumieniu wszelkich zawiłości, o ile takie sie pojawią.

Dwa raz w czasie trwania kursu przygotowujemy i przeprowadzamy próbny test maturalny zgodnie z wymogami kuratoryjnymi i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

To kurs języka niemieckiego skierowany do przyszłych maturzystów przystępujących do matury podstawowej, jak i rozszerzonej.  Zajęcia prowadzone przez starannie dobranych lektorów, posiadających najwyższe kwalifikacje zawodowe i wieloletnie doświadczenie w nauczaniu. Kursy przygotowujące do nowej matury z języka niemieckiego prowadzone są w 5 - 9cio osobowych grupach lub na życzenie klienta – w trybie indywidualnym.

Matura. Język niemiecki:
2 spotkania w tygodniu, 1,5h każde

Dodatkowo nasi studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy.

Co zawiera kurs przygotowujący do matury z j. niemieckiego?

Kurs skoncentrowany jest na solidnym przygotowaniu kursantów do nowej matury zarówno pisemnej, jak i ustnej. Prowadzony między innymi przez egzaminatorów maturalnych i w oparciu o specjalnie przygotowany program, który obejmuje:

 • rozwijanie umiejętności słuchania i czytania poprzez liczne tematycznie dobrane ćwiczenia oraz testy egzaminacyjne,rozwijanie umiejętności pisania - różne formy wypowiedzi (krótka forma użytkowa, list formalny i nieformalny oraz dłuższa forma użytkowa: rozprawka, opis, recenzja oraz opowiadanie),
 • rozwijanie umiejętności wypowiedzi w oparciu o zestaw tematów maturalnych,
 • poszerzanie słownictwa w oparciu o zestawy maturalne,
 • zapoznanie słuchaczy z technikami zdawania egzaminów, ich strukturą i zasadami testowania.

Naszym słuchaczom zapewniamy próbne egzaminy ustne i pisemne oraz zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Kurs przeprowadzany jest w oparciu o nowy, specjalnie przygotowany program uwzględniający standardy wymagań egzaminacyjnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz formę i strukturę egzaminu maturalnego. Dwa raz w czasie trwania kursu przygotowujemy i przeprowadzamy próbny test maturalny zgodnie z obowiązującymi wymogami.

To kurs języka polskiego skierowany do przyszłych maturzystów przystępujących do matury podstawowej, jak i rozszerzonej. Kursy przygotowujące do nowej matury z języka polskiego prowadzone są w 5 - 9cio osobowych grupach lub na życzenie klienta - w trybie indywidualnym.

Matura. Język polski: 2 spotkania w tygodniu, 1,5h każde

Co zawiera kurs przygotowujący do matury z j. polskiego?

Kurs skoncentrowany jest na solidnym przygotowaniu kursantów do nowej matury z języka polskiego.
Prowadzony między innymi przez egzaminatorów maturalnych i w oparciu o specjalnie przygotowany program, który obejmuje:

 • czytanie ze zrozumieniem  dzieł literackich i innych tekstów kultury;
 • wykorzystywanie informacji zawartych w tekście i ich tworzenie
 • analiza i interpretacja tekstu,  w tym odniesienia do kontekstu historycznoliterackiego, kreacja bohatera i świata przedstawionego, język utworu, wyrażanie własnych opinii i refleksji,
 • tworzenie własnych wypowiedzi z zachowaniem reguł poprawności polszczyzny mówionej i pisanej ,
 • słuchanie i odbieranie innych kodów (m.in. funkcje językowe komunikatu, fakty i opinie),
 • analiza zestawów maturalnych,
 • przygotowanie do prezentacji maturalnej,
 • zapoznanie słuchaczy z technikami zdawania egzaminów, ich strukturą i zasadami testowania.

Naszym słuchaczom zapewniamy zestaw materiałów pomocnych w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Kurs przeprowadzany jest w oparciu o nowy, specjalnie przygotowany program uwzględniający standardy wymagań egzaminacyjnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz formę i strukturę egzaminu maturalnego. Dwa raz w czasie trwania kursu przygotowujemy i przeprowadzamy próbny test maturalny zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook