Start Oferta Dla firm Kursy komputerowe
Kursy komputerowe

Jako Laboratorium ECDL oferujemy szeroką gamę szkoleń informatycznych, kończących się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów.

 

W ofercie między innymi:

 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL CORE (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 2. Użytkowanie komputerów
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Bazy danych
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja


ECDL Advanced
(w skrócie ECDL-A) to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych na poziomie zaawansowanym.

W programie:

 1. Przetwarzanie tekstu,
 2. Arkusze kalkulacyjne,
 3. Bazy danych oraz
 4. Grafika menedżerska i prezentacyjna.

 

ECDL Advanced jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności. Po ukończeniu tego kursu uczestnik posiada umiejętności pozwalające mu na:

 • stworzenie prostej bazy danych i administrowanie ją
 • tworzenie formularzy, automatyzacja pracy z edytorem tekstu
 • praca z programem EXCEL w celach analizy danych, prognozowania i wykorzystywania      scenariuszy
 • przygotowywanie zaawansowanych prezentacji multimedialnych.


Każdy z 4 modułów kończy sie egzaminem.


ECDL WebStarter to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych. Po tym kursie uczestnicy są w stanie stworzyć prostą stronę internetową.
Dodatkowo dodano 2 moduły kompetencyjne:

 1. tworzenie i obróbka grafiki wektorowej (to grafika wykorzystywana w poligrafii i tworzeniu stron internetowych)
 2. umiejscowienie strony w Internecie i narzędzia służące pozycjonowaniu strony.

 

Korzyści z posiadania Certyfikatu ECDL Webstarter:

 • międzynarodowy zasięg certyfikatu
 • niezależnie potwierdzone kwalifikacje
 • oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności
 • podniesienie wydajności pracy
 • gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności.

 

Szkolenia komputerowe:

 1. posiadamy salę komputerową wyposażoną w 13 stanowisk roboczych z pełnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu umożliwiającym prowadzenie kursów komputerowych na wszystkich poziomach zaawansowania,
 2. przedstawiamy do akceptacji program tematyczny szkolenia, harmonogram szkolenia oraz CV wykładowców,
 3. w zakres szkolenia wchodzą następujące elementy:
 • testy kwalifikacyjne do grup,
 • kurs komputerowy,
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Oświaty,
 • regularne hospitacje zajęć,
 • przeprowadzenie ankiety oceniającej szkolenie i jej analiza,
 • końcowe egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne, wydanie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia.
 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook