Start Oferta Dla firm Język angielski
Język angielski

AUDYT JĘZYKOWY


Czym jest audyt językowy?


Audyt językowy to sprawdzenie kompetencji językowych pracownika firmy, określenie jego słabych i mocnych stron, wytyczenie strategii nauczania na najbliższy czas. Audyt językowy prowadzony przez firmę zewnętrzną pomoże rzetelnie ocenić postępy zarówno pracownika firmy, jak i kompetencje szkoły językowej prowadzącej szkolenia.

 

Kiedy audyt językowy może być przydatny?


Audyt językowy możemy zastosować w wielu sytuacjach:

  • w trakcie rekrutacji do pracy, gdy sprawdzenie nieodzownej biegłości językowej potencjalnego pracownika wykracza poza kompetencje zespołu rekrutującego (audyt rekrutacyjny);
  • w celu sprawdzenia, jak efektywnie uczą się pracownicy (dwufazowy audyt postępu)

 

Jak wygląda sam egzamin?


Egzamin TOEIC składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie części:

  • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) – 495 punktów
  • Reading Comprehension (czytanie) – 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny. Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testów pozwala na przedstawieni wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych zdającego.

Ocena testu jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany, aby precyzyjnie określić, na jakim poziomie znajduję się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.


W przypadku audytu rekrutacyjnego jest to jednorazowy egzamin. Audyt postępu składa się z natomiast z dwóch egzaminów, przeprowadzanych w uzgodnionym odstępie czasu (6 – 12 miesięcy), w czasie których słuchacze powinni poczynić określone postępy w biegłości językowej.

 

Jak wygląda wynik audytu językowego?

 

Egzamin TOEIC gwarantuje krótki czas oczekiwania na wyniki. Standartowo, wyniki są znane w maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych.

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

  • Pomarańczowy: 10-215 punktów
  • Brązowy: 220-465 punktów
  • Zielony: 470-725 punktów
  • Niebieski: 730-855 punktów
  • Złoty: 860-990 punktów


W przypadku dwufazowego audytu postępu po drugim egzaminie dokonujemy szczegółowej analizy postępu słuchacza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

BUSINESS ENGLISH


To kurs języka angielskiego w środowisku zawodowym Kurs przygotowuje jednocześnie do zdania międzynarodowego egzaminu TOEIC w środowisku zawodowym, do którego nie tylko Państwa przygotujemy, ale jako akredytowany ośrodek egzaminacyjny – także przeprowadzimy.

Business English to kurs przeznaczony dla osób pracujących w różnych dziedzinach biznesu, którzy pragną wzbogacić słownictwo, terminologię biznesową, rozwinąć umiejętność prowadzenia korespondencji, rozmów handlowych , negocjacji, profesjonalnych prezentacji.

W kursach na poszczególnych poziomach wykorzystujemy zarówno podręczniki odnoszące się do ogólnego języka biznesowego, jak i materiały wprowadzające język fachowy związany  z konkretnymi dziedzinami biznesu np. Professional English ( Accounting, Finance, Law, Management).

 

DIRECT METHOD FOR ENGLISH


To kurs języka angielskiego metodą bezpośrednią skierowany do osób dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Intensywna nauka oparta na konwersacji Dodatkowo istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy.

 

ACTIVE ENGLISH FOR ADULTS


To kurs języka angielskiego metodą komunikatywną skierowany do osób dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.  Dodatkowo nasi studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy. Active English for Adults to kurs języka angielskiego bazujący na metodzie komunikatywnej,  rozwijającej wszystkie umiejętności językowe, tj. mówienie, rozumienie słowa mówionego i pisanego, gramatykę i pisanie. Celem tej metody jest doskonalenie umiejętności osiągania przez słuchaczy kompetencji komunikacyjnej, a więc wymiana informacji i emocji w kontaktach ze światem zewnętrznym.

 

PROFESSIONAL ENGLISH LAW


Trzypoziomowy kurs umożliwia rozwój umiejętności, takich jak pisanie formalnych listów i dokumentów, czytanie ze zrozumieniem tekstów prawniczych, prowadzenie dyskusji, negocjacji, prezentacji czy udzielanie porad.

 

ANATOMY AND PHYSIOLOGY FOR ENLISH LANGUAGE LEARNERS


Trzypoziomowy kurs przygotowany specjalnie dla uczących się języka angielskiego lekarzy i pielęgniarek myślących o podjęciu pracy za granicą. Wprowadza terminy z zakresu anatomii i fizjologii integrując je z niezbędnymi strukturami językowymi.

 

READY TO ORDER


Kurs jest przeznaczony dla osób, które będą pracować w zawodzie kelner, kucharz, barman, recepcjonistka. Sprawdza się doskonale w grupach o zróżnicowanym poziomie znajomości języka. Kurs stanowi także nieocenioną pomoc dla osób planujących podjęcie pracy w branży gastronomicznej w krajach anglojęzycznych. Kurs wzbogacony jest o autentyczne proste dialogi, przystępne teksty i ćwiczenia wymowy pozwalając nabrać biegłości w mówieniu oraz pewności siebie. Dodatkowo nasi studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy.

 

CAMPAIGN


Kurs przeznaczony dla wojska i innych służb mundurowych. Kurs obejmuje trzy poziomy dostosowane do wymogów systemu NATO STANAG 600. Każda część kursu została zaplanowana na 120 godzin nauki z podręcznikiem i 80 godzin powtórzeniowych z zeszytem ćwiczeń. Campaign jest dostosowany do potrzeb personelu wojskowego przygotowującego się do udziału w międzynarodowych operacjach: misjach pokojowych, pomocy humanitarnej i szkoleń w ramach różnych zgrupowań wojskowych.

Kurs bazuje na podręczniku, który powstał we współpracy z ekspertami wojskowymi, co zapewnia jego poprawność merytoryczną. Autentyczne nagrania audycji i programów radiowych, informacji oraz rozmów telefonicznych wykorzystane w ćwiczeniach rozumienia oswajają z brzmieniem naturalnego języka. Dodatkowo nasi studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy.

 

 

SURVIVAL ENGLISH


Kurs „Survival English” przeznaczony jest dla tych, którym zależy na podstawowej komunikacji w języku angielskim w kontekstach związanych z pracą i podróżowaniem. Każda z lekcji jest poświęcona konkretnej sytuacji, z jaką kursanci mogą się zetknąć na co dzień, jak zamawianie posiłków czy kupowanie biletu.  Kurs wzbogacony o dodatkowe ćwiczenia komunikacyjne zapewniające studentom jeszcze więcej praktyki w czasie zajęć. Dodatkowo nasi studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy.

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook