Start Oferta Dla dzieci Direct Kids
Direct Kids

Wszystkie zalety metody bezpośredniej w podręcznikach przygotowanych specjalnie dla najmłodszych dzieci. Lekcje mają na celu przede wszystkim naukę słownictwa oraz mówienia w przyjemnej, stymulującej do nauki atmosferze. Program nauki w naturalny sposób, poprzez proste pytania i odpowiedzi oraz wizualne pomoce naukowe wprowadza dziecko w świat języka angielskiego. Dzieci szybko nabywają umiejętność swobodnego porozumiewania się po angielsku.

 

Direct Kids for Little Monkeys dla dzieci w wieku 4-6 lat : 2 spotkania w tygodniu, 2h tygodniowo.

 

 

DirectKids1

 

Dzięki temu programowi Państwa dzieci będą miały możliwość połączenia doskonałej zabawy z intensywną nauką, a w wieku 8 lat będą kontynuować naukę na kursie dla dzieci które umieją już czytać i radzą sobie z pisaniem. Cały program nauczania dzieci jest pomyślany w ten sposób, że można go zacząć bądź w wieku 5 lat, lub zacząć od podstaw w wieku 8-9 lat na kursie składającym się z 6 etapów. Struktura kursu zakłada, że wraz z rozwojem dzieci rozwija się zakres i tematyka zajęć na poszczególnych etapach.

Direct Kids 1, 2, 3, 4 - Enjoy your School Time


Program rozbudowuje bazę aktywnie używanego słownictwa i wprowadza jeszcze więcej możliwości wypowiedzi poprzez nowe zagadnienia gramatyczne. Obok bogatego słownictwa z otaczającego ich świata, dzieci uczą się ciekawostek o tradycji krajów anglojęzycznych.

 

Direct Kids for Little Seals dla dzieci w wieku 7-9 lat: 2 spotkania w tygodniu, 2,5h tygodniowo.

 

Na etapie 1 uczniowie poznają podstawowe zwroty i struktury, które są niezbędne do opisywania najbliższej otaczającej ich rzeczywistości: uczą się jak przedstawić siebie i innych, poznają kolory, liczby, uczą się opisywać swój dom – jego wnętrze i wyposażenie, członków rodziny, części ciała i ubrania. Są to zatem informacje podstawowe, których znajomość pozwala opisać otoczenie.

 

 

DirectKids2

 

Na etapie 2 uczniowie zapoznają się ze słownictwem związanym z życiem szkolnym – przedmiotami szkolnymi, ocenami, poznają nazwy zwierząt, produktów żywnościowych, poznają geografię kraju i świata, rozmawiają o porach roku, tworzą drzewa genealogiczne, uczą się tworzyć porównania, opisywać swoje umiejętności i ulubione zajęcia, poznają podstawy czasu przeszłego.

 

Na etapie 3 uczniowie zdobywają nieco wiedzy o Wielkiej Brytanii, rozmawiają o sporcie, igrzyskach i kosmosie, a także o problemach cywilizacyjnych takich jak zanieczyszczenie środowiska oraz o zdobyczach cywilizacji – komputerach, telefonach komórkowych. Poznają również słownictwo związane z najważniejszymi świętami w roku, doskonalą swoje umiejętności posługiwania się czasem przeszłym oraz poznają różne sposoby wyrażania przyszłości.

 

Na etapie 4 uczniowie poznają genezę symboli narodowych, rozmawiają o starożytności i czasach dinozaurów rozwijają słownictwo dotyczące sportów sezonowych, zajęć w czasie wolnym i rozrywki, rozmawiają o oszczędzaniu i wydawaniu pieniędzy, o stanie zdrowia, przeziębieniach i wizytach u lekarza czy dentysty. Uczniowie utrwalają używanie czasu przeszłego i przyszłego, poznają sposoby na wyrażanie powinności, porady, możliwości.

Direct Kids 5, 6 - Becoming a Teenager


Kolejne etapy to dalsze rozwijanie słownictwa, umiejętności dyskutowania na różne tematy, a także poznawanie sposobów wyrażania i opisywania uczuć oraz emocji. Książki gruntownie utrwalają poznane na wcześniejszych etapach zagadnienia gramatyczne oraz wprowadzają nowe. Na tym etapie nauki dzieci potrafią już komunikować się i potrafią poradzić sobie z różnymi sytuacjami, w których mogą znaleźć się podczas podróży poza granice naszego kraju.

 

Direct Kids for Little Bears dla dzieci w wieku 10-13 lat: 2 spotkania w tygodniu, 2,5h tygodniowo

 

Na etapie 5 uczniowie poznają historię przeróżnych wynalazków: od balonu po gumę do żucia. Poznają także środki transportu, rozmawiają o magii i baśniach, sztuce, rysowaniu i malowaniu. Coraz więcej czasu poświęca się na poznawanie opinii uczniów na różne tematy oraz na danie im możliwości przedstawiania swoich argumentów na poruszane tematy.

 

DirectKids3

 

Na etapie 6 uczniowie opisują swoje hobby i zamiłowania, rozmawiają o zjawiskach przyrody , poszerzają swoją wiedzę na temat dzikich zwierząt, rozmawiają o wycieczkach za miasto, piknikach i kempingach, zamkach i pałacach, uczą się szyfrować wiadomości i rozmawiają o pracy szpiegów. Poznają również i ćwiczą zastosowanie zaawansowanych struktur gramatycznych pozwalających wyrażać związek przeszłości z teraźniejszością oraz opinie na temat co by było gdyby.


Zajęcia, podobnie jak wszystkie zajęcia prowadzone metodą Direct Method for English, mają za zadanie otworzyć naszych najmłodszych studentów na aktywne posługiwanie się angielskim w rozmowach z rówieśnikami. O ile na etapach początkowych mini-konwersacje mają charakter bardzo prosty i schematyczny, o tyle na wyższych etapach odpowiedzi uczniów są już bardziej złożone i nastawione na wyrażanie własnych opinii. Podczas zajęć uczniowie, poza rozmową, ćwiczą umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Zajęcia, ze względu na swój intensywny charakter, przerywane są grami i zabawami językowymi, które z jednej strony pozwalają na odprężenie, a z drugiej dają świetną możliwość doskonalenia zdobywanej wiedzy i umiejętności.

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook