Start Oferta Dla dorosłych Direkte Methode
Direkte Methode

Kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią skierowany do osób dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 100 minut każde.

 

Direkte Methode: poniedziałek/środa, wtorek/czwartek, środa/piątek

 

Dodatkowo nasi studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy.

 

Czym jest Direkte Methode?


Intensywna nauka oparta na konwersacji, kładąca duży nacisk na poprawną wymowę, powtarzanie i odpowiadanie na pytania. Każda minuta zajęć jest maksymalnie wykorzystana, dzięki czemu osoby uczące się w naszej Szkole opanowują język do 4 razy szybciej niż za pomocą innej metody. Dzięki zajęciom z lektorami, pochodzącymi  m.in. z Niemiec student jest niejako zmuszony do konwersacji w obcym języku, dzięki czemu pokonuje barierę językową i szybciej się uczy.

 

direktemethode

 

Metoda gwarantuje szybkie postępy w nauce poprzez bezpośredni kontakt lektora ze studentem. Lektor zadaje szereg pytań, na które student odpowiada pełnym zdaniem w ściśle określony sposób i niejako automatycznie wprowadza do podświadomości konkretne zasady i reguły stale poszerzając słownictwo. Gdy rozpoczynamy naukę języka obcego, opanowanie sprawności mówienia przysparza nam zwykle najwięcej trudności. Ucząc się dużo i intensywnie zaczynamy coraz więcej rozumieć, jesteśmy w stanie formułować coraz lepsze wypowiedzi pisemne, opanowujemy coraz większy zakres gramatyki, ale ciągle brak nam płynności mówienia. Nawet gdy nauczymy się już porozumiewać dzięki powszechnie stosowanej metodzie komunikacyjnej, to jakość tych wypowiedzi pozostawia ciągle wiele do życzenia. Metoda bezpośrednia, znana i stosowana od lat na całym świecie i w ostatnich latach również z powodzeniem u nas w kraju, kładzie bardzo duży nacisk na poprawne mówienie. Uczy z niesłychaną skutecznością starannego sposobu wysławiania się w języku obcym. Każda kolejna lekcja przynosi stały i widoczny postęp.

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook