Start Oferta Dla dorosłych Direct Method for English
Direct Method for English

To kurs języka angielskiego metodą bezpośrednią skierowany do osób dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 100 minut każde, prowadzone naprzemiennie: native speaker/lektor pochodzenia polskiego.

 

Direct Method for English: poniedziałek/środa, wtorek/czwartek, środa/piątek

 

Dodatkowo nasi studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy. Zgodnie z naszą tradycją, w każdy piątek nasi kursanci mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnym projekcie „Fridays for free!”:

  1. Britain History and Culture – na których rodowity londyńczyk przybliży historię, kulturę i obyczaje brytyjczyków.
  2. Controversial subject – swobodne konwersacje, poruszające kontrowersyjne tematy życia społecznego, ekonomicznego i politycznego z wykorzystaniem aktualnych informacji zawartych w mediach anglojęzycznych.

 

 

 

Czym jest Direct Method for English?


Jest to kurs z zakresu General English, czyli języka ogólnego. Uczy przede wszystkim skutecznej, swobodnej i poprawnej komunikacji w języku angielskim.  Zajęcia mają charakter konwersacji prowadzonych bezpośrednio w języku angielskim, a stosowane techniki z jednej strony pozwalają na rozwijanie umiejętności rozmowy w języku angielskim, a z drugiej gwarantują intensywną pracę nad nauką słownictwa i struktur gramatycznych.
Składa się z 12-tu etapów. Każdy z etapów kończy się egzaminem weryfikującym stopień opanowania materiału. Wymagania egzaminacyjne szkoły w stosunku do studentów uzależnione są od określonego przez studenta celu nauki: są odpowiednio dostosowane zarówno dla osób zainteresowanych jedynie nauką dla własnej przyjemności jak i dla tych, które planują zakończyć kurs egzaminem certyfikatowym. Pozytywny wynik egzaminu etapowego jest warunkiem kontynuacji kursu na kolejnym etapie.
Przebieg zajęć uzależniony jest od realizowanego etapu, czyli poziomu zaawansowania studentów. Na etapach początkowych studenci przede wszystkim poznają, ćwiczą i utrwalają proste struktury językowe starając się zapamiętać ich użycie w kontekstach otaczającej ich codzienności. Szczególną uwagę przywiązujemy do ukształtowania prawidłowych nawyków językowych oraz dobrej wymowy.
Na etapach wyższych, poza rozwijaniem umiejętności prowadzenia rozmów dużo czasu poświęcamy na zrozumienie zagadnień gramatycznych, których znajomość i prawidłowe użycie mają kluczowe znaczenie dla celnego wyrażania swoich myśli oraz przyszłego przelewania tych myśli na papier
Na etapach najwyższych studenci więcej czasu poświęcają na argumentowanie i prezentowanie własnych opinii . Poza wypowiedziami ustnymi, studenci prezentują swoje opinie w formie pisemnej. Praca nad gramatyką ma charakter podsumowujący.

 

 

Jak wyglądają zajęcia Direct Method?


Praktycznie każde zajęcia zaczynają się od powtórki materiału z kilku ostatnich lekcji, po której wprowadzany jest nowy materiał. Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście. Praca ustna jest przerywana czytaniami i dyktandami.
Nauczyciel mówi do słuchaczy dość szybko, w naturalnym tempie konwersacji. Mimo, że początkowo taki sposób prowadzenia zajęć może dziwić słuchaczy, szybko przyzwyczają się do niego, co pozwala im później łatwo rozumieć rozmowy w obcym języku prowadzone z naturalną prędkością.
Nauczyciel zadaje każde pytanie dwa razy z dużą prędkością, automatycznie zaczynając też odpowiedź za słuchacza. To pozwala słuchaczowi łatwiej zrozumieć pytanie oraz przygotować się do odpowiedzi, dzięki czemu tempo lekcji jest większe. Nauczyciel nie czeka biernie, aż słuchacz sam odpowie na pytanie, ale cały czas skłania go do szybkiej odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi.
Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze odpowiadają na pytania nauczyciela w jak najdłuższej formie, aby maksymalnie wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.
Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie. Takie odruchy mogą być wykształcone jedynie przez częste powtórki. Należy powtarzać tak często, aż można będzie wykonać czynność bez zastanawiania się.
Dzięki systemowi powtórek, słuchacze doskonale znają cały przerobiony materiał. Jest to jedna z niepodważalnych przewag metody bezpośredniej nad innymi metodami, gdzie często jest tak, że nie wraca się już do raz opracowanych zagadnień, pozostawiając w ten sposób luki w wiedzy słuchaczy.

Każdy z podręczników Direct Method for English, opracowanych w taki sposób, aby maksymalnie uprościć i ułatwić naukę własną, zawiera:

  • dwa etapy nauki, w których słówka podane są z polskimi tłumaczeniami oraz transkrypcją fonetyczną,
  • czytania i dyktanda,
  • zestaw dodatkowych ćwiczeń gramatycznych,
  • alfabetyczny wykaz słownictwa,
  • płytę CD w formacie mp3, która zawiera materiał z podręcznika: słownictwo wraz z tłumaczeniem na język polski, pytania i odpowiedzi oraz dyktanda.
 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook