Start Oferta Dla dorosłych
Dla dorosłych

Znajomość języków obcych a zwłaszcza języka angielskiego jest praktycznie niezbędna do swobodnego poruszania się w dzisiejszym świecie. Praca, media, podróże, nowoczesna technika wymagają tego od nas.

 

Przygotowaliśmy różnorodne rodzaje kursów uwzględniające Państwa indywidualne potrzeby:


1. Direct Method for English - kurs języka angielskiego metodą bezpośrednią z zakresu General English, czyli języka ogólnego.  Uczy przede wszystkim skutecznej, swobodnej i poprawnej komunikacji w języku angielskim.  Zajęcia mają charakter konwersacji prowadzonych bezpośrednio w języku angielskim, a stosowane techniki z jednej strony pozwalają na rozwijanie umiejętności rozmowy w języku angielskim, a z drugiej gwarantują intensywną pracę nad nauką słownictwa i struktur gramatycznych.

2. Business English - kurs przeznaczony dla osób pracujących w różnych dziedzinach biznesu, którzy pragną wzbogacić słownictwo, terminologię biznesową, rozwinąć umiejętność prowadzenia korespondencji, rozmów handlowych , negocjacji, profesjonalnych prezentacji. W kursach na poszczególnych poziomach wykorzystujemy zarówno podręczniki odnoszące się do ogólnego języka biznesowego, jak i materiały wprowadzające język fachowy związany  z konkretnymi dziedzinami biznesu np. Professional English ( Accounting, Finance, Law, Management).

3. Active English for Adults - kurs języka angielskiego bazujący na metodzie komunikatywnej,  rozwijającej wszystkie umiejętności językowe, tj. mówienie, rozumienie słowa mówionego i pisanego, gramatykę i pisanie. Celem tej metody jest doskonalenie umiejętności osiągania przez słuchaczy kompetencji komunikacyjnej, a więc wymiana informacji i emocji w kontaktach ze światem zewnętrznym. Logiczna struktura lekcji oraz jasne cele nauczania sprawiają, że efektywność kursu jest bardzo wysoka. Kurs bazuje na sytuacjach życia codziennego i kładzie nacisk na naukę rzeczywistej komunikacji.  

4. Travel English - kurs przeznaczony dla osób pracujących w obszarze turystyki obejmujący następujące zagadnienia: pracę w biurze podróży, zarządzanie turystyką, relacje z klientami, pilotowania wycieczek, podróże służbowe. Szczególny nacisk jest kładziony na rozwijanie sprawności mówienia i pisania, które są niezbędne przy wykonywaniu zawodów związanych z turystyką.   

5. Direkte Methode - kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią z zakresu języka ogólnego.  Uczy przede wszystkim skutecznej, swobodnej i poprawnej komunikacji w języku niemieckim.  Zajęcia mają charakter konwersacji prowadzonych bezpośrednio w języku niemieckim, a stosowane techniki z jednej strony pozwalają na rozwijanie umiejętności komunikacji bezpośredniej, a z drugiej gwarantują intensywną pracę nad nauką słownictwa i struktur gramatycznych.

Dodatkowo nasi studenci mają możliwość bezpłatnego korzystania z platformy e-learning, na której znajdują się materiały dydaktyczne modyfikowane do indywidualnych potrzeb danej grupy. Zgodnie z naszą tradycją, w każdy piątek nasi kursanci mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnym projekcie „Fridays for free!”:


1. Britain History and Culture – na których rodowity londyńczyk przybliży historię, kulturę i obyczaje brytyjczyków.


2. Controversial subject – swobodne konwersacje, poruszające kontrowersyjne tematy życia społecznego, ekonomicznego i politycznego z wykorzystaniem aktualnych informacji zawartych w mediach anglojęzycznych.

 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą! 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook