Start Nasza szkoła Zasady i regulacje
Zasady i regulacje

1. Każdy student naszej szkoły podpisuje stosowną umowę, w której znajdują się m.in. informacje personalne, rodzaj kursu, wybór formy płatności.
2. Każdemu nowemu studentowi przysługują 2 lekcje próbne, za które w momencie rezygnacji nie wnosi opłaty.
3. Dbajmy o mienie szkoły. Informuj sekretariat o ewentualnych usterkach i zniszczeniach.
4. Na lekcji językowej:

 • wyłącz lub ścisz telefon
 • nie rozmawiaj
 • nie przerywaj nauczycielowi, a wszelkie pytania zadawaj podczas przerwy
 • staraj się nie spóźniać na zajęcia, a jeśli Ci się to zdarzy – wejdź dyskretnie do sali
 • informuj o nieobecności
 • powtarzaj regularnie materiał z poprzednich zajęć
 • nie pij napojów na zajęciach, nie jedz, nie żuj gumy – od tego jest przerwa
 • nie bój się prosić lektora o pomoc
 • korzystaj z platformy e - learningowej.

5. Na zajęciach komputerowych

 • uruchamiaj komputer tylko za zgodą i według wskazówek nauczyciela
 • zawsze zajmuj to samo stanowisko pracy
 • w pracowni nie spożywaj posiłków i nie pij napojów
 • nie usuwaj i nie zmieniaj nazw istniejących dokumentów, które są własnością innych użytkowników
 • korzystaj z Internetu wyłącznie za zgodą nauczyciela
 • o wszelkich usterkach sprzętu komputerowego natychmiast informuj nauczyciela
 • przychodź na zajęcia punktualnie - proś o pomoc nauczyciela zawsze, gdy podczas zajęć w pracowni pojawi się jakiś problem
 • pamiętaj o bezpieczeństwie w Internecie.

6. Pamiętaj o regulowaniu należności w wyznaczonych terminach.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie zachowaj, zgodnie z deklaracją,  terminowość wypowiedzenia.

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook