WiDaF Basic®

Egzamin WiDaF Basic® to obiektywny i rzetelny sprawdzian znajomości języka niemieckiego w środowisku pracy i w kontekście ogólnym użycia niemieckiego. Egzamin ten ocenia umiejętności obcokrajowców w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim w życiu codziennym oraz międzynarodowym środowisku pracy. WiDaF Basic® został specjalnie opracowany jako pierwszy i przyjazny test dla początkujących pragnących sięgnąć po nowe możliwości w międzynarodowym środowisku. Egzamin ma na celu sprawdzenie zakresu kompetencji od poziomu początkującego do niższego średniozaawansowanego określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEF) jako poziomy od A1 do B1. Wyższe poziomy zaawansowania (A2-C2) są mierzone przez egzamin WiDaF®.

Test WiDaF Basic® wypełniany jest ołówkiem na karcie odpowiedzi. Test ten składa się z 70 pytań wielokrotnego wyboru i obejmuje szeroki zakres codziennych sytuacji w zróżnicowanym kontekście. Jest on podzielony na trzy części sprawdzające znajomość odpowiedniego słownictwa, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz rozumienia ze słuchu (teksty krótkie, opisy ilustracji, stwierdzenia ogólne, proste rozmowy telefoniczne itp.). Egzamin trwa godzinę; dodatkowo dopełnienie formalności administracyjnych przed jego rozpoczęciem zajmuje około 15 minut. Zdający otrzymują książeczkę testową i oddzielny arkusz odpowiedzi, na którym zaznaczają wybraną odpowiedź - jedno z pól (a), (b), (c) bądź (d). Każda część testu wypełniana jest według innych wytycznych. Struktura i przebieg egzaminu zostanie wyjaśniony przez jednego z egzaminatorów WiDaF Basic®. Zdający otrzymują Certyfikat, który podaje wynik egzaminu wyrażony w punktach (maksymalnie 180 punktów możliwych do zdobycia).

Format egzaminu:

Część I: Słownictwo i struktury gramatyczne

Część II: Czytanie ze zrozumieniem

Część III: Rozumienie ze słuchu

Egzamin WiDaF Basic® stanowi pierwszy sprawdzian umiejętności językowych i jest szczególnie polecany:

  • zdającym, którzy przygotowują się do pracy lub ubiegają się o pracę na stanowisku wymagającym znajomości języka niemieckiego;
  • osobom, które chciałyby sprawdzić swoją znajomość niemieckiego jako języka używanego w pracy i w życiu codziennym;
  • firmom, które chciałyby podnieść kompetencje językowe swoich pracowników oraz wyznaczyć im określone cele w tej dziedzinie;
  • osobom uczącym się, które muszą oficjalnie potwierdzić własne kompetencje
 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook