TOEIC

Egzamin TOEIC (Test of English for International Communication)

Egzamin TOEIC sprawdza i potwierdza znajomość języka angielskiego w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania i gramatyki. Przeznaczony jest dla osób, których angielski nie jest językiem ojczystym. Jest to światowy standard oceny znajomości języka angielskiego.

 

Egzamin TOEIC jest rocznie zdawany przez ponad 4,5 miliona osób na świecie. Jest stosowany w ponad 2000 firmach oraz wielkich grupach międzynarodowych w Europie, w tym w Polsce m.in.: ALCATEL, AGORA, AXA Insurance, BAYER, BREBank, CENTERTEL, DAIKIN, DEUTSCHEBank, FORD Polska, GaxoSmithKline, KODAK, LAFARGE, LeroyMerlin, LG Electronics, MICHELIN, PSE, PWPW, RENAULT, ROCWELL Automation, SCHENKER, SIMENS, TOYOTA, TPSA, UNILENER, VATTENFALL, WARBUD i wiele innych.

 

Egzamin TOEIC z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikującym na urzędnika służby cywilnej.
Odpowiedni wynik egzaminu zalicza lektorat z języka angielskiego na wielu uczelniach w Polsce, m.in.: Uniwersytety: Warszawski, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki: Warszawska, Lubelska, Poznańska, Świętokrzyska, Łódzka, a także Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Egzamin TOEIC składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie części:

  • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) – 495 punktów
  • Reading Comprehension (czytanie) – 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny. Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testów pozwala na przedstawieni wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych zdającego.

Ocena testu jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany, aby precyzyjnie określić, na jakim poziomie znajduję się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

 

Egzamin TOEIC gwarantuje krótki czas oczekiwania na wyniki. Standartowo, wyniki są znane w maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych.
Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

  • Pomarańczowy: 10-215 punktów
  • Brązowy: 220-465 punktów
  • Zielony: 470-725 punktów
  • Niebieski: 730-855 punktów
  • Złoty: 860-990 punktów

Szkoła Językowa „4 Languages” jako instytucja posiadająca akredytację uprawniającą do organizacji sesji egzaminacyjnych TOEIC przeprowadza w/w egzamin.

 Najbliższe sesje egzaminacyjne: Sprawdź w aktualnościach
Organizujemy także sesje egzaminacyjne na życzenie klienta.

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook