TOEFL® Junior

TOEFL® Junior to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2).

TOEFL® Junior to miernik biegłości językowej i postępów w nauce. Co więcej TOEFL® Junior jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku  szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL® iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

TOEFL® Junior to przede wszystkim:

 • Międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku
 • Egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego, skupiając się na jego praktycznych zastosowaniach
 • Egzamin określający poziom biegłości językowej motywujący do dalszego rozwijania umiejętności
 • Egzamin, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go "oblać". Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali
 • Pozwala na otrzymanie wyników, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego
 • Do raportu wyników egzaminu jest dołączony oddzielny raport, tzw. Lexile® Measures report
 • Cenny dodatek do portfolio uczniów

Format egzaminu TOEFL® Junior

Sekcje egzaminu

Czas

Liczba pytań

Rodzaje zadań

Punktacja

Listening Comprehension

35-40 minut

42 zadania

Krótkie, a także rozbudowane wypowiedzi i dialogi

200-300

Reading Comprehension

50 minut

42 zadania

Umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej i poza szkolnej

200-300

Language Form and Meaning

25 minut

42 zadania

Rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych i słownictwa; wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu

200-300

Egzamin TOEFL® Junior jest egzaminem w wersji papierowej (paper-and-pencil format) i składa się z 3 sekcji: Listening Comprehension, Language Form and Meaning oraz Reading Comprehension.

Skala ocen opiera się na liczbie punktów w przedziale od 600 do 900.

Egzamin składa się ze 126 pytań i trwa ok. 110 minut.

Wyniki egzaminu TOEFL® Junior:

 • Listening Comprehension: 200-300 punktów
 • Reading Comprehension: 200-300 punktów
 • Language Form and Meaning: 200-300 punktów

W sumie: 600-900 punktów. Do raportu wyników egzaminu TOEFL® Junior jest dołączony tzw. Lexile® Measures.

Egzamin TOEFL® Junior i poziomy Rady Europy (CEFR)

TOEFL® Junior (600-900 pkt)

A2

B1

B2

Listening

225-245

250-285

290-300

Reading

210-245

250-275

280-300

Language Form and Meaning

210-240

245-275

280-300

Warto dodać, że poziomy Rady Europy i zakres kompetencji językowych jest zależny od grupy wiekowej, dlatego np. poziom kompetencji określony jako B2 dla ucznia gimnazjum, nie będzie pokrywać się z poziomem kompetencji określonym jako B2 u osoby dorosłej.

TOEFL® Junior uznanie

Egzamin TOEFL® Junior cieszy się ogromną popularnością w krajach anglojęzycznych w szkołach językowych, gimnazjach oraz liceach. Egzamin jest aktualnie dostępny w ponad 25 krajach, a wkrótce dotrze do pozostałych państw na całym świecie.

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook