TOEFL

Egzamin TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie, łącznie w 110 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych. Rocznie do egzaminu podchodzi 800 000 kandydatów.

 

Egzamin TOEFL® jest odpowiedni dla maturzystów, studentów, a także osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, uprawnia bowiem do nauczania języka angielskiego.

Od roku 2006 w Polsce jest dostępna i obowiązuje nowa, internetowa wersja egzaminu, zwana TOEFL® iBT, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje tego egzaminu. W swojej nowej formie, egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia. Wyniki (na skali punktowej 0-120) są znane po około 20 dniach od daty egzaminu i mogą być przesłane bezpośrednio na uczelnię, do której aplikuje student. Egzamin jest podzielony na 4 części: Listening, Reading, Speaking oraz Writing. Trwa około 4 godziny.

 

Szkoła Językowa „4 Languages” jako jedyna w województwie warmińsko-mazurskim instytucja posiadająca akredytację uprawniającą do organizacji sesji egzaminacyjnych TOEFL przygotuje kursantów i przeprowadzi powyższy egzamin.

 

Jeśli posiadasz przygotowanie pedagogiczne certyfikat TOEFL daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 marca 2009r.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2009,nr,50/poz,400,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-szczegolowych-kwalifikacji.html

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook