TFI™

TFI™ (Test de français international™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

Egzamin TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja egzaminacyjna około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z egzaminu to 10-990 punktów. Zatem egzaminu się nie 'oblewa', zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

Format egzaminu TFI™

Rozumienie ze słuchu - 42 minuty - 90 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja I - sytuacje pytanie-odpowiedź

40 zadań

Sekcja II - krótkie dialogi

30 zadań

Sekcja III - krótkie konwersacje

20 zadań

 

Rozumienie tekstu czytanego - 68 minut - 90 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja IV - identyfikowanie błędów w zdaniu

25 zadań

Sekcja V - uzupełnianie zdań

25 zadań

Sekcja VI - pytania do tekstów

40 zadań

Egzamin TFI™ i poziomy Rady Europy (CEF)


TFI (10-990 pkt)

A2

B1

B2

C1

Listening (5-495 pkt)

85

160

300

395

Reading (5-495 pkt)

105

185

305

430

TOTAL

190

345

605

825

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook