Start Laboratorium ECDL
Laboratorium ECDL

Jako Laboratorium ECDL szkoła oferuje szeroką gamę szkoleń informatycznych, kończących się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów.

 

1. ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. ECDL Start jest adresowany do tych kandydatów, którzy z różnych powodów nie potrzebują potwierdzenia umiejętności w zakresie pełnych kompetencji pakietu biurowego. Pozwala uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość zewnętrznym egzaminem poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.


2. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, które pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

 

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 2. Użytkowanie komputerów
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Bazy danych
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja


Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa  możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.


3. E-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonały, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. Został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów a także komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.
E-Citizen jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla ludzi z ograniczoną wiedzą z zakresu informatyki i mechanizmów Internetu. e-Citizen skierowany jest do wszystkich, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności ale pożądane jest posiadanie niewielkiej wiedzy informatycznej przed przystąpieniem do tego programu.

 

4. ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A) to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych na poziomie zaawansowanym.

 

W programie:

 1. Przetwarzanie tekstu,
 2. Arkusze kalkulacyjne,
 3. Bazy danych oraz
 4. Grafika menedżerska i prezentacyjna.


ECDL Advanced jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności. Po ukończeniu tego kursu uczestnik posiada umiejętności pozwalające mu na:

 • stworzenie prostej bazy danych i administrowanie ją
 • tworzenie formularzy, automatyzacja pracy z edytorem tekstu
 • praca z programem EXCEL w celach analizy danych, prognozowania i wykorzystywania scenariuszy
 • przygotowywanie zaawansowanych prezentacji multimedialnych.


Każdy z 4 modułów kończy sie egzaminem.

5. ECDL WebStarter to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych. Po tym kursie uczestnicy są w stanie stworzyć prostą stronę internetową.


Dodatkowo dodano 2 moduły kompetencyjne:

 • tworzenie i obróbka grafiki wektorowej (to grafika wykorzystywana w poligrafii i tworzeniu stron internetowych)
 • umiejscowienie strony w Internecie i narzędzia służące pozycjonowaniu strony.


Korzyści z posiadania Certyfikatu ECDL Webstarter:

 • międzynarodowy zasięg Certyfikatu
 • niezależnie potwierdzone kwalifikacje
 • oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności
 • podniesienie wydajności pracy
 • gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności.

 

ECDL WebStarter jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.


 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook