Projekt 2015

 

Projekt „Zdobywamy Europejski Rynek Pracy – staże zawodowe dla absolwentów” nr 2014-1-PL1-KA102-001563

został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Prezentacja Uczestników Hiszpania


Prezentacja Uczestników Wielka Brytania


Prezentacja Uczestników Włochy


Prezentacja podsumowująca realizację projektu


Podsumowanie projektu
Rozpoczynamy realizację projektu: Zdobywamy Europejski Rynek Pracy – staże zawodowe dla absolwentów”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Przed wyjazdem:

 • będziesz uczestniczyć w zajęciach języka angielskiego
 • poznasz kulturę i mentalność mieszkańców kraju, do którego się udasz
 • zostaniesz otoczony profesjonalną opieką psychologiczną

W Wielkiej Brytanii/Hiszpanii/Włoszech:

 • odbędziesz 5 tygodniowy staż w hotelu/restauracji/nadmorskiej tawernie
 • będziesz obcował z kulturą i językiem danego kraju
 • będziesz miał zapewniony bezpłatny przelot, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz przejazdy lokalne

Dzięki temu:

 • zdobędziesz/podniesiesz kwalifikacje zawodowe
 • zapoznasz się z zagranicznym modelem pracy
 • zwiększysz swoją pozycję na rynku pracy
 • nauczysz się swobodnej komunikacji w języku obcym i pozbędziesz się bariery językowej
 • zdobędziesz międzynarodowe potwierdzenie kwalifikacji w postaci cerytfikatu EUROPASS

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w okresie rekrutacji spełnia następujące kryteria:

 • zamieszkuje na terenie powiatu ostródzkiego
 • jest absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej kierunku turystycznego, hotelarskiego, gastronomicznego lub pokrewnego (nie dłużej niż rok od zakończenia nauki)
 • poziom znajomości języka angielskiego nie jest niższy niż A1

 

SKORZYSTAJ Z SZANSY!!!

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymienionymi w nim załącznikami
 2. Regulamin rekrutacji
 3. Oświadczenie

Biuro Projektu znajduje się przy ul. Kolejowej 14, 14-100 Ostróda , czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00.

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook