Projekt Leonardo da Vinci 2012

 

 

 

PODSUMOWANIE I UPOWSZECHNIENIE
REZULTATÓW PROJEKTU LEONARDO DA VINCI


W dniu 14 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu w projekcie "Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju osobistego", realizowanego w ramach Programu "Uczenie się przez całe Życie" - Leonardo da Vinci. Projekt zakładał odbycie ośmiotygodniowych staży w brytyjskich hotelach i restauracjach. Uczestnicy odbyli w terminie  od 1 października do 23 listopada 2012r. międzynarodowe praktyki w hotelach i restauracjach w Plymouth w Wielkiej Brytanii.  Projekt zakładał wymianę doświadczeń i informacji związanych z hotelarstwem, poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie objętym projektem, a także zwiększenie perspektyw na zatrudnienie, uczestniczenie w europejskim rynku pracy oraz podwyższenie umiejętności interpersonalnych i językowych.
W uroczystości wzięli udział beneficjenci stażu  (14 osób), przedstawiciele lokalnego środowiska hotelarskiego, doradca zawodowy oraz przedstawiciele Szkoły. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację multimedialną na temat staży. Następnie Dyrektor Szkoły w asyście koordynatora projektu p. Magdaleny Iciaszek wręczył uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział w stażu. Uczestnicy otrzymali także międzynarodowe certyfikaty językowe TOEIC/TOEIC Bridge. Każdy z uczestników otrzyma także certyfikat Europass Mobilność honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.

 

Prezentacja multimedialna z realizacji projektu

 

89 641 02 24
biuro@4languages.pl

lokalizacja
Facebook